Tilbud på utlandspakker varer ut året og gis til både nye og gamle kunder. Gjelder ikke ved påfyll av ringeminutter via SMS.
Minste totalpris for Mix med utland er kr 117,– /mnd.