Ruting av nasjonal trafikk utenlands

Telio tilbyr tjenester der nasjonal trafikk av og til rutes via utlandet. Her finner du informasjon om hvilke tjenester og hvilke land det gjelder.

Mobiltelefoni

Telio bruker TelioSoneras nett for all mobiltrafikk. Dersom du ringer, surfer eller sender SMS-meldinger innad i Norge går denne trafikken ikke ut av landet. Sender du bildemeldinger (MMS) benyttes servere plassert i Finland.

Når du ringer, surfer eller sender meldinger til mottakere i andre land vil all trafikk gå via nett i Sverige og videre til destinasjoner i hele verden.

Bredbåndstelefoni (VoIP)

Når du ringer med bredbåndstelefoni fra Telio i Norge, går trafikken ikke ut av landet.

Internett

Internett-trafikk i Norge produseres primært i Norge, mens trafikk til utlandet primært går via Sverige.

Hva innebærer dette for kommunikasjonens konfidensialitet?

Når nasjonal trafikk formidles eller produseres i et annet land, kan det respektive landets myndigheter, i henhold til landets lovgivning, på bestemte vilkår anmode om innsyn i spesifikk trafikk – slik norske myndigheter også kan for trafikk i Norge.