Endring for 1850-1899 nummer fra 1. april 2023

 
Samtaler til 1850-1899 koster noe mer enn ordinære samtaler til fasttelefon og mobil.
 
Fra og med 1. april 2023, vil du som kunde ikke lenger bli fakturert for samtaler til 1850-1899 via betalingsselskapet Strex AS.
 
Telio overtar faktureringen av disse tjenestene. Gjeldende prisliste fra og med 1.april 2023 vil bli:
 

Nummer Startpris Minuttpris
1880 59,- 10,99
1881 59,- 10,99
1882 59,- 10,99
1888 59,- 10,99
1890 59,- 10,99

Alle priser inkluderer mva.
 
-Telio