Hva er 2G, 3G og 4G?

2G, 3G og 4G er betegnelser på tre generasjoner mobilnettverk som alle benyttes i dag. I praksis er den viktigste forskjellen på disse tre hvilken hastighet du får på mobildata.

 • 2G er en betegnelse på GSM-nettet som ble tatt i bruk i 1993. Dette er i hovedsak et nett som brukes for taletrafikk, men også dataoverføring i form av EDGE. Med EDGE er makshastigheten på data 220 kbit/s.
 • 3G støtter, i likhet med 2G, både tale og data, men hastigheten på datatrafikk er langt større. I 3G-nettet er makshastigheten på data 42 Mbit/s.
 • 4G skiller seg fra de to foregående nettene ved at det er et rent datanett – det er altså ikke mulig å ringe via 4G. Dette er ikke noe du som kunde trenger å tenke på, for telefonen bytter automatisk over til 3G/2G når du skal sende eller motta samtaler og SMS. Per i dag kan 4G levere hastigheter opp mot 100 Mbit/s.

Hvordan vet du hvilket nett du er tilkoblet?

Øverst på telefonen din vil du se et symbol som indikerer hvilket nett du er tilkoblet. Hva det står avhenger av hvilken telefon du har.

 • Er du på 2G vil du som regel se “E”, “EDGE” eller “GPRS”.
 • Er du på 3G vil du som regel se “3G”, “H” eller “H+”.
 • Er du på 4G vil du som regel se “4G” eller “LTE”.

Hva må du gjøre for å få 4G?

Alle våre mobilabonnement støtter 4G, men hvilken hastighet du kan få avhenger av hvilket abonnement du har og en rekke andre forhold. Les mer om dekning og hastighet.

For å få 4G på mobilen er det to ting du må gjøre:

 1. Ha en telefon som støtter 4G.
  De fleste nyere smarttelefoner har støtte for 4G. Er du usikker på om det gjelder din telefon, er det enkelt å finne ut av ved å gjøre et søk på Google.
 2. Sørge for at 4G er aktivert på telefonen.
  På de fleste telefoner kan man velge hvilket nett telefonen skal foretrekke. Sørg for at din telefon er satt opp til å velge 4G der det er tilgjengelig. Da vil telefonen automatisk velge det nettet som gir deg best hastighet.

Hvis disse to tingene er på plass og du fortsatt ikke får 4G, kan du bruke vårt dekningskart for å se om du befinner deg i et område med 4G-dekning.