Slik bruker du ikke forstyrr

Her ser du hvordan du setter opp og bruker tjenesten ikke forstyrr.

Tilgjengelig med:
Telios telefonadaptere

Aktivere ikke forstyrr

  1. Løft av røret og vent på summetone.
  2. Tast *36* og vent på summetone.
  3. Du får sperresignal (hurtig opptattsignal) som bekreftelse på at tjenesten er aktivert.

Du vil få sperresignal, etterfulgt av vanlig summetone hver gang du løfter av røret så lenge tjenesten er aktiv. Du kan fortsatt ringe ut selv om tjenesten er aktivert.

Deaktivere ikke forstyrr

  1. Løft av røret og vent på summetone.
  2. Tast #36#.
  3. Du hører vanlig summetone som bekrefter deaktivering.