Sperret abonnement

 

Ditt abonnement vil bli sperret for bruk dersom en faktura forblir ubetalt etter at vi har sendt purring. Vær oppmerksom på at faste avgifter fortsatt løper selv om abonnementet er sperret.

For å få abonnementet gjenåpnet må du betale det utestående beløpet. Har fakturaen blitt oversendt til inkasso, må også inkassosalær betales. Ring kundeservice på 02101 dersom du er usikker på hvor mye du skal betale! Telefonen blir automatisk gjenåpnet når betalingen er registrert i våre systemer, og et gjenåpningsgebyr på 200 kr vil bli belastet på neste faktura.

Ekspressåpning

Det er mulig å få gjenåpnet telefonen umiddelbart, mot et gebyr på 400 kr. Da må du sende inn en kopi av kvittering for utført betaling til kundeservice@telio.no. Ta deretter kontakt med kundeservice på telefon 02101.