Om fellesfakturerte tjenester

 

Myndighetene pålegger Telio som leverandør av telefonitjenester å sørge for at du som kunde har en tilfredsstillende klagemulighet for tjenester som leveres av andre enn oss, men som du har kontakt med via telefonien Telio leverer, dvs «fellesfakturerte tjenester».

Vi gjør derfor oppmerksom på at Telio kan kontaktes dersom du vil klage på en slik fellesfakturert tjeneste. Telio har det såkalte førstelinjeansvaret, og du kan derfor sende klagen til Telio. Dette gjelder alle klager på fellefakturerte tjenester, herunder spørsmål om kjøp av tjeneste har funnet sted, mulig feilfakturering og klager på innholdsmessige og kvalitative sider av tjenesten. Det gjelder også spørsmål av avtalerettslig art dvs. hva som konkret er avtalt mellom innholdsleverandøren og deg som sluttbruker om innholdet i tjenesten.  Det er selvfølgelig ikke enkelt for Telio å vite noe om hva som faktisk er avtalt mellom dere, men myndighetene har bestemt at det er Telio som skal ta de nødvendige avklaringer mot innholdsleverandør for å løse saken.

Eventuelle klager kan fremmes skriftlig eller muntlig. Dersom det er tilstrekkelig klart f. eks. utfra en samtale med kundeservice at du ikke godtar regningen eller for øvrig krever en endring, vil dette i utgangspunktet være tilstrekkelig for å anses som en klage.

Du har rett til å bringe saker om fellesfakturert tjeneste inn for Brukerklagenemnda for Elektronisk Kommunikasjon (BKN).