Oppkobling av Obihai OBi302

 

Fremgangsmåten for å koble opp avhenger av hva slags utstyr du har hjemme hos deg fra før av. Det er i hovedsak tre ulike måter å koble opp på. Finn ut hvordan det ser ut hjemme hos deg og følg rett veiledning under.

 

Alternativ A

Hvis din Internett-tilkobling ser slik ut…

obi302_a1

 

…skal du gjøre slik:

obi302_a2

 1. Finn kabelen som går fra bredbåndsmodemet til PC-en. Ta kabelen ut av bredbåndsmodemet
  og koble den til den gule LAN-porten på adapteren.
 2. Finn frem nettverkskabelen som fulgte med adapteren. Koble denne fra den blå
  Internet-porten på adapteren til bredbåndsmodemet (på samme sted som du koblet
  vekk kabelen i steg 1).
 3. Fjern telefonkabelen som nå er tilkoblet din telefon. Finn frem telefonkabelen
  som fulgte med adapteren, og koble denne fra telefonapparatet til phone 1-porten på
  adapteren.
 4. Koble strømforsyningen til adapteren og sett stikkontakten i veggen.

 

Alternativ B

Hvis din Internett-tilkobling ser slik ut…

…skal du gjøre slik:

obi302_b2

 

 1. Koble nettverkskabelen som fulgte med adapteren fra den blå Internet-porten på
  adapteren til en ledig port på rutermodemet (normalt merket LAN eller ethernet).
 2. Fjern telefonkabelen som nå er tilkoblet din telefon. Finn frem telefonkabelen
  som fulgte med adapteren, og koble denne fra telefonapparatet til phone 1-porten på
  adapteren.
 3. Koble strømforsyningen til adapteren og sett stikkontakten i veggen.

 

Alternativ C

Hvis din Internett-tilkobling ser slik ut…

obi302_c1

…skal du gjøre slik:

obi302_c2

 1.  Koble nettverkskabelen som fulgte med adapteren fra den blå Internet-porten på
  adapteren til en ledig port på ruteren (normalt merket LAN eller ethernet).
 2. Fjern telefonkabelen som nå er tilkoblet din telefon. Finn frem telefonkabelen
  som fulgte med adapteren, og koble denne fra telefonapparatet til phone 1-porten på
  adapteren.
 3. Koble strømforsyningen til adapteren og sett stikkontakten i veggen.

 

Etter at du har koblet opp kan det ta inntil 15 minutter før telefonen begynner å fungere. Når telefonlinjen er klar, skal det lyse grønt på lampene for strøm, Internett og telefon 1.

 

Hva gjør du hvis det ikke virker?

 • Sjekk at du har Internett-forbindelse på en PC e.l. Dersom du har problemer med Internett, vil ikke telefonen virke og du må ta kontakt med din bredbåndsleverandør.
 • Sjekk at alle kabler er skikkelig tilkoblet og at det er strøm i både modem, ev. ruter, telefonadapter og telefonapparat.
 • Sørg for at telefonapparatet er koblet direkte inn i uttaket merket “phone 1″ på telefonadapteren.
 • Trekk ut strømledningen på både modem, ev. ruter og telefonadapter. Slå deretter på i rekkefølgen modem – ruter – adapter. La det gå et par minutter fra du slår på én boks til du slår på den neste.

Hvis det fortsatt ikke virker, er du velkommen til å ta kontakt med kundeservice på telefon 987 02101.

 

Kontakter på adapteren

obi_kontakter

 

Lamper på adapteren

obi_lamper