Gigaset C610 IP

 

Innhold i esken

c610_innhold

 1. Gigaset C610 IP-base
 2. En strømadapter for å koble basen til strømnettet
 3. En telefonkabel for å koble basen til telefonnettet med
  RJ11-kontakt. (Ikke bruk denne kabelen – den er ikke
  påkrevd for Telio-oppsett.)
 4. En Ethernetkabel for å koble basen til en ruter med RJ45-kontakt
 5. Et Gigaset C610H-håndsett
 6. To batterier til håndsettet
 7. Et batterideksel til håndsettet
 8. En belteholder til håndsettet
 9. En lader til håndsettet
 10. En strømadapter for å koble håndsettets lader til strømnettet
 11. En hurtigguide og en CD

 

Kontakter på basestasjonen

c610_kontakter

Oppkoblingsveiledning

c610_tilkobling

 1. Koble nettverkskabelen (den tykkeste av de to medfølgende
  kablene) til LAN-kontakten på siden av basen
 2. Koble den andre enden av nettverkskabelen til en ledig
  LAN-port på ditt rutermodem.
 3. Koble til strømledningen bak på basen, og sett strøm-
  adapteren i en stikkontakt.
 4. Når basen er tilkoblet ruteren og strømnettet, skal
  tilkoblingsknappen foran på basen lyse blått.
 5. Sett inn de medfølgende batteriene i Gigaset-håndsettet
  og sett på batteridekselet.
 6. Sett strømkabelen til håndsettet i laderen, og sett laderen
  i en stikkontakt
 7. Plasser håndsettet i laderen.

 

Koble til håndsett

c610_regh1

 

 

1. Trykk på menyknappen (den store svarte knappen med en hvit strek).

 

 

 

 

 

c610_regh2

 

 

 

2. Bruk navigasjonstastene rundt menyknappen og gå til Settings > Registration > Register Handset. Trykk OK for å bekrefte hvert menyvalg. Håndsettet vil nå søke etter basen.

 

 

 

 

 

c610_regh3

 

 

 

3. Hold inne registreringsknappen foran på basen helt til du ser beskjeden “Please enter system PIN” på håndsettet.

 

 

 

 

 

c610_regh4

 

 

 

 

4. Tast 0000 og trykk OK. Etter kort tid skal du se en grønn hake og beskjeden “Handset registered”. Telefonen er nå klar til bruk.

 

 

 

 

Hvis du skal koble til andre håndsett enn det som følger med, må du lese bruksanvisningen for håndsettet du ønsker å koble til.