Hva er operatørlås?

At en telefon er operatørlåst vil si at telefonen kun kan brukes med én bestemt operatør. Dette er vanlig når du kjøper en telefon fra din operatør, eller når du kjøper en subsidiert telefon sammen med et abonnement. Når telefonen er operatørlåst, vil den ikke fungere med SIM-kort fra andre operatører.

Det heter gjerne at operatørlåsen varer i 12 måneder, men sperren vil ikke fjernes automatisk når denne tiden er utløpt. Det betyr at uansett hvor lenge du har hatt telefonen må den låses opp manuelt når du bytter operatør. Det er også mulig å låse opp telefonen før det har gått 12 måneder, men da vil du normalt måtte betale et gebyr til operatøren du kjøpte telefonen av.

Det er ingen operatørlås på telefonene som Telio selger.

Hvordan vet man at telefonen er operatørlåst?

Før du setter inn et nytt SIM-kort er det ingenting på telefonen som viser at den er operatørlåst. Når du setter inn et nytt SIM-kort, vil det vises en feilmelding på telefonen. Feilmeldingens ordlyd varierer, men her er noen vanlige eksempler:

  • Telefon begrenset
  • SIM-kort ikke godkjent
  • SIM-kort avvist
  • Sett inn riktig SIM-kort
  • SIM ugyldig
  • Angi begrensningskode

Hvordan kan operatørlåsen fjernes?

Operatørlåsen fjernes ved hjelp av en kode som du kan få ved å kontakte kundeservice hos operatøren som solgte deg telefonen. Noen operatører har også selvbetjente løsninger på sine nettsider. Telio kan ikke hjelpe deg med å fjerne operatørlåsen.