Fakturaforklaring

Fakturaperiode

Du mottar faktura fra oss hver måned. På hver faktura betaler du månedsavgift for neste måned og bruk utover inkludert innhold for forrige måned.

normal faktura

På den første fakturaen vi sender ut faktureres du for månedsavgift fra oppstarten av abonnementet og til og med neste måned. Derfor kan beløpet være litt høyere enn du forventet. Men du betaler altså ikke noe mer enn du skal, bare for en litt lengre periode.

 første faktura

Fakturaforklaring

På fakturaen finner du en oversikt som viser hva du er fakturert for. Oversikten er delt
inn etter produkt, dvs. bredbånd, bredbåndstelefoni og mobil. Under fast- og
mobiltelefon er det også spesifisert hva som er faste avgifter og hva som er
samtaleutgifter.

Hvis du har et abonnement med inkluderte ringeminutter vil du se at disse er trukket
fra i kolonnen som heter «rabatt». Dersom du har andre rabatter, vil disse også
trekkes fra i denne kolonnen.

Legg spesielt merke til kolonnen merket «periode». Hvis de faste avgiftene er høyere
enn forventet, kan årsaken være at du er fakturert for mer enn én måned.

Ny fakturaforklaring 1

Ny-fakturaforklaring-4

Ny fakturaforklaring 3