Endring for 820, 822 og 829 nummer fra 1. november 2021

Samtaler til Teletorg (820 og 829 nummer) samt Innsamling (822 nummer) koster noe mer enn ordinære samtaler til fasttelefon og mobil.

Fra og med 1. november 2021, vil du som kunde ikke lenger bli fakturert for samtaler til 820, 822 og 829 nummer av Telio.
Ansvaret for fakturering av disse samtalene overføres til betalingsselskapet STREX AS, som vil føre dette på mobilregningen din istedenfor.

Når du ringer ett 820, 822 eller 829 nummer fra din fasttelefon vil du få prisinformasjon for samtalen, samt informasjon om videre fremgangsmåte.

Formålet med denne endringen er oppdateringer i EUs betalingstjenestedirektiv, som også gjelder i Norge og trer i kraft via Ekomloven.
Målet er å redusere risikoen for svindel. Det er eksempelvis innført en beløpsgrense for kjøp via mobilregningen på 50 Euro for enkeltkjøp og 300 Euro per måned.