SIM-kort

Bestille nytt SIM-kort

Du kan enkelt bestille nytt SIM-kort på Min side. Klikk på mobilnummeret ditt og «Bestill nytt SIM-kort» i boksen for Hoved-SIM.

Her velger du hvilken type kort du ønsker, og om kortet skal være aktivert eller ikke.

Aktivert SIM-kort: Hvis du bestiller et aktivert kort, vil det gamle slutte å virke umiddelbart. Dette kan derfor være greit dersom du for eksempel har mistet SIM-kortet.

Ikke-aktivert SIM-kort: Hvis du bestiller et ikke-aktivert kort, vil du kunne bruke det gamle helt til du selv velger å aktivere det nye. Dette kan være lurt dersom du har et fungerende SIM-kort men likevel trenger nytt – for eksempel om du har fått en ny telefon som benytter en annen SIM-type. Aktivering av SIM-kortet gjør du også på Min side.

Mini, mikro, nano

Det finnes i dag tre ulike størrelser på SIM-kort: mini, mikro og nano. Vi har alle størrelsene i ett og samme kort, og du trenger bare å brekke ut den størrelsen du trenger.

Hvis du brekker ut for mye, kan du enkelt sette delene sammen igjen. Du trenger ikke bestille nytt.

BankID på mobil

SIM-kortene våre støtter bankID på mobil. Hvis du mottok kortet ditt før juli 2014, må du bestille nytt SIM-kort for å kunne benytte bankID på mobil.